تابلو رنگ روغن آبستره سبکی مدرن از تابلو نقاشی رنگ روغن است. این روزها بازار فروش تابلو در این سبک از نقاشی، رونق ویژه ای یافته است. ترکیب رنگ های زیاد و طرح های جدید تابلو رنگ روغن آبستره به همراه لیست قیمت فروش باورنکردنی این تابلو نقاشی از عوامل رونق بازار فروش آن می باشد.