تابلو رنگ روغن کلاسیک از پر طرفدارترین مدل نقاشی است. به گونه ای که خانواده های ایرانی و اروپایی اکثرا طرح کلاسیک را سفارش می دهند و همین امر سبب افزایش فروش تابلو رنگ روغن کلاسیک شده است. قیمت فروش فوق العاده این نقاشی نیز بر آمار فروش تابلو رنگ روغن افزوده است.