تابلو رنگ روغن جنگل با موضوعات متنوعی از تصاویر مختلف مانند کلبه جنگلی، جنگل پاییزی، درختان سر به فلک کشیده، جاده های جنگلی روستایی در فروشگاه اینترنتی مداد آبی با قیمت ارزان در ابعاد بزرگ اجرا شده و به فروش می رسد.