تابلو رنگ روغن دریا با داشتن رنگ آبی در تابلو، یک تابلو با طرح آرامش بخش است که در سبک های مختلف مدرن، کلاسیک، برجسته و با طرح هایی از ساحل دریای جنوب، دریای زیبای شمال و سواحل گوناگون برای فروش و خرید مشتریان ارائه شده است.