تابلو رنگ روغن چهار فصل را عموما به صورت تابلو رنگ روغن چند تیکه مشاهده می کنید. تابلو رنگ روغن چند تیکه با طرح چهارفصل از نمونه های تابلوهای زیبا و پرفروش می باشد که به شکل برجسته، لکه ای، رئال و غیره اجرا شده و به فروش می رسد.