تابلو سورئال یک تابلو نقاشی ذهنی است که فراتر از واقعیت یک تصویر از نگاه نقاش را به نمایش می گذارد. فروش آثار سورئالیسم در گالری هنری مداد آبی به صورت سفارشی و با لیست قیمت مشخص صورت می گیرد.