تابلو نقاشی چهره از تابلوهای پرفروش گالری هنری مداد آبی است. این طرح از تابلو نقاشی، جزو طرح های سفارشی است و در ابعاد دلخواه و تصویر چهره شما قابل اجرا می باشد. سفارش نقاشی چهره در شهرهای مختلف ایران به صورت اینترنتی امکان پذیر است.